Infoliga
Home»Audit

Audit

Jednou z možností, jak zjistit stav otevřenosti vašeho úřadu je, že si necháte zpracovat Informační audit, který poskytuje Otevřená společnost, o.p.s. Po jeho zpracování obdržíte podrobnou zprávu o stavu vašeho úřadu z pohledu informační otevřenosti. V případě, že jsou zjištěny nedostatky, které jsou v rozporu s informační otevřeností,  navrhneme možnosti a způsoby jejich odstranění. Ceny a podmínky najdete na otevrete.cz.

Ohodnoťte úřad