Infoliga
Home»Metodika hodnocení

Metodika hodnocení

Základním kritériem pro hodnocení je preventivní (kontrolní, protikorupční) působení zveřejněných informací. Tím se pro tento účel míní, zda informace poskytnuté na webu významně snižují prostor pro utajení některých postupů, informací, rozhodnutí, jejichž zveřejnění by mohlo pro vedení úřadu představovat nepříjemnosti ať z hlediska soukromých zájmů (střet zájmů, korupce), anebo politických (prozrazení a kritika chybného rozhodnutí). Kriteriem tak není šíře informací o celkovém společenském dění v lokalitě, ani estetické působení, ani technologické zajištění webu. Předmětem hodnocení je  část povinně zveřejňované informace (podle zák. č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím). Hlavní část hodnocení se zaměřuje na NADSTANDARDNÍ informace, z hlediska zákona nepovinné. Hodnocení zohledňuje specifičnost moderních elektronických komunikací, v nichž srovnatelnou či vyšší roli než zatajení informace (kvalitativní selekce) může hrát zastření informace jejím utopením v množství jiných informací (kvantitativní selekce). Klade proto velký důraz na snadnost, srozumitelnost a přímočarost při přístupu k informacím.

(Celá metodika)

Ohodnoťte úřad